استاد جلیل شهناز

پیشکشی برای شهنواز تار,استاد جلیل شهناز
 
 
ساعت ٥:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/۱٧ : توسط : حسین رضاخانی

تار:استاد جلیل شهنازاستادان جلیل شهناز-پرویزیاحقی_راستپنجگاه

 

 

ادامه آثار در صفحه ی(آثار استاد جلیل شهناز)و ادامه مطلب

 

 


تار و ترمه

استادان شهناز-یاحقی_آوازشهناز

 

 

استاد جلیل شهناز_ابوعطا